استخدام در مزون ایران زمین

جهت استخدام در مزون ایران زمین، افراد واجد شرایط می توانند مشخصات خود را در فرم زیر واردکرده و آن را ارسال نمایند.
 
لطفا تاریخ تولد خود را با فرمت درج شده وارد نمایید.
Click or drag a file to this area to upload.